Plans d'ocupació (finançats per la Diputació de Barcelona)

Plans d'ocupació 2016

Línia 1

Auxiliar administratiu

Enginyer/a tècnic/a industrial

Tècnic/a mig d'ocupació

Tècnic/a mig de benestar

Línia 2

Auxiliar de la llar

Conserge d'esports

Oficial de 1a brigada

Oficial de 2a brigada