L'ORGANITZACIÓ

Alcaldia

Alcalde

MARÇAL ORTUÑO I JOLIS

Gabinet d’Alcaldia
 • Comunicació externa
 • Xarxes socials corporatives
 • Atencions protocol·làries i representatives
 • Web municipal

1a Tinenta d’Alcalde

NÚRIA MONTANYÀ I TANYÀ

Regidora d’Educació, Benestar Social i Igualtat

Serveis a la Ciutadania
 • Benestar social
 • Educació
 • Igualtat
Alcaldia
 • Treball als barris
Comissions informatives
 • SERVEIS A LES PERSONES (Presidenta)
 

2n Tinent d’Alcalde

XAVIER LOZANO i VICTORI

Regidor de Cultura, Joventut i Infància, Participació Ciutadana i Mitjans de Comunicació

Serveis a la Ciutadania
 • Participació Ciutadana (foment associatiu, registre d’entitats i govern obert)
 • Cultura
 • Joventut i Infància
 • Ràdio Ona
Comissions informatives
 • SERVEIS A LES PERSONES (President Suplent)
 

3a Tinenta d’alcalde

ELISABET VIÑAS i VILLENA

Regidora de Serveis Econòmics, Secretaria i Seguretat i Civisme

Serveis a la Ciutadania i Civisme
 • Seguretat Ciutadana i Civisme (exclòs Mobilitat)
Serveis econòmics
 • Intervenció
 • Tresoreria
Secretaria
 • Serveis jurídics
 • Contractació
 • Transparència
 • Protecció de dades
 • Patrimoni
 • Gestió d’alarmes, ascensors, fotocopiadores, assegurances i mobiliari
 • OAC i administració electrònica
 • Arxiu
Comissions informatives
 • ADMINISTRACIÓ I HISENDA, SEGURETAT I MOBILITAT (Presidenta)

4t Tinent d’alcalde

ADRIÀ JAUMIRA i MOLIST

Regidor de Serveis Territorials, Medi Ambient, Habitatge i Mobilitat

Serveis Territorials
 • Urbanisme (planejament, obres públiques, infraestructures, autoritzacions i llicències)
 • Medi Ambient
 • Serveis Públics (subministrament d’aigua potable i enllumenat)
 • Mobilitat
Serveis a la ciutadania
 • Habitatge
Comissions informatives
 • SERVEIS TERRITORIALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA (President)
 • ADMINISTRACIÓ I HISENDA, SEGURETAT I MOBILITAT

5a Tinenta d’Alcalde

MERCÈ FAJA i BARCONS

Regidora de Recursos i Organització, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

Serveis a la Ciutadania
 • Promoció Econòmica (emprenedoria, ocupació, formació)
 • Comerç (gestió del mercat municipal, mercat no sedentari, pla de dinamització comercial)
 • Turisme
 • Consum
Recursos i organització
 • Serveis d’organització i persones
 • Prevenció de riscos laborals
 • Negociació col·lectiva
 • Formació, selecció de personal
 • Serveis informàtics, noves tecnologies

Comissions informatives
 • SERVEIS TERRITORIALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • ADMINISTRACIÓ I HISENDA, SEGURETAT I MOBILITAT (Presidenta suplent)
 

Regidor

DAVID SÀNCHEZ i VALDERRAMA

Regidor d’Esports, Obres, Espai Públic i Manteniment i Salut Pública

Serveis a la Ciutadania
 • Esports
 • Salut Pública (recollida d’animals abandonats, cens)
Serveis Territorials
 • Serveis d’Obres, Espai Públic i Manteniment (brigada municipal, infraestructura del mercat municipal, serveis funeraris i cementiri, obres via pública, pla d’accessibilitat, jardineria i neteja d’instal·lacions municipals)
Comissions informatives
 • SERVEIS A LES PERSONES
 • SERVEIS TERITORIALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA (President suplent)

Junta de govern local

PRESIDENT:

MARÇAL ORTUÑO i JOLIS (Alcalde)

MEMBRES DE DRET:

NÚRIA MONTANYÀ i TANYÀ (1a Tinenta)

XAVIER LOZANO i VICTORI (2n Tinent)

ELISABET VIÑAS i VILLENA (3a Tinenta)

ADRIÀ JAUMIRA i MOLIST (4t Tinent)

MERCÈ FAJA i BARCONS (5a Tinenta)

 
SECRETÀRIA:

MONTSERRAT FREIXA COSTA

 
INTERVENTORA:

GEMMA BAU PUIG

 
INVITATS:

DAVID SÀNCHEZ i VALDERRAMA (ERC)

JORDI CASAS i CARITG (CUP)

JORDI ROSELL PLAJATS (JxCAT)

JOAN CARMONA LÓPEZ (PSC)

 

Àrea Tècnica

ÀREA ALCALDIA

Alcalde

Marçal Ortuño i Jolis

2n Tinent d’alcalde i regidor de Participació Ciutadana

Xavier Lozano i Victori

ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS

3a Tinenta d’alcalde i regidora de Serveis Econòmics

Elisabet Viñas i Villena

ÀREA DE SECRETARIA

3a. Tinenta d’alcalde i regidora de Secretaria

Elisabet Viñas i Villena

ÀREA DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ

5a Tinenta d’alcalde i regidora de Recursos i Organització

Mercè Faja i Barcons

ÀREA DE SEGURETAT I CIVISME

3a Tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat i Civisme

Elisabet Viñas i Villena

4t tinent d’alcalde i regidor de Mobilitat

Adrià Jaumira i Molist

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I MEDI AMBIENT

4t Tinent d’alcalde i regidor de Serveis Territorials i Medi Ambient

Adrià Jaumira i Molist

Regidor d’Obres, Espai Públic i Manteniment

David Sànchez i Valderrama

ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

1a Tinenta d’alcalde i regidora d’Educació, Benestar Social i Igualtat

Núria Montanyà i Tanyà

2n Tinent d’alcalde i regidor de Cultura, Joventut i Infància, Participació Ciutadana i Mitjans de Comunicació

Xavier Lozano i Victori

4t Tinent d’alcalde i regidor d’Habitatge

Adrià Jaumira i Molist

5a Tinenta d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

Mercè Faja i Barcons

Regidor d’Esports i de Salut Pública

David Sànchez i Valderrama

Comissions Informatives

SERVEIS A LES PERSONES:
MEMBRES DE DRET

NÚRIA MONTANYÀ i TANYÀ (Presidenta)

XAVIER LOZANO i VICTORI (President suplent)

DAVID SÀNCHEZ i VALDERRAMA (ERC)

M. ÀNGELS CASALS FONT (CUP-SP)

ELISABET MOYA I BLANCH (JXCAT)

ROSER ROMA i COROMINAS (PSC)

 
SUPLENTS

MARÇAL ORTUÑO i JOLIS (ERC)

ELENA CRESPI i ASENSIO (CUP-SP)

ESTER RIBAS I ARBÓS (JXCAT)

JOAN CARMONA LÓPEZ (PSC-CP)

 
SECRETÀRIA

Alba Rubinat i Torres

SERVEIS TERRITORIALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA:
MEMBRES DE DRET

ADRIÀ JAUMIRA i MOLIST (President)

DAVID SÀNCHEZ i VALDERRAMA (President suplent)

MERCÈ FAJA i BARCONS (ERC)

JORDI CASANOVA i SELLARÈS (CUP-SP)

ESTER RIBAS I ARBÓS (JXCAT)

JOAN CARMONA LÓPEZ (PSC)

 
SUPLENTS

MARÇAL ORTUÑO i JOLIS (ERC)

JORDI CASAS I CARITG (CUP-SP)

ELISABET MOYA I BLANCH (JXCAT)

ROSER ROMA COROMINAS (PSC-CP)

 
 
SECRETÀRIA

Alba Rubinat i Torres

ADMINISTRACIÓ I HISENDA, SEGURETAT I MOBILITAT:
MEMBRES DE DRET

ELISABET VIÑAS i VILLENA (Presidenta)

MERCÈ FAJA i BARCONS (President suplent)

ADRIÀ JAUMIRA i MOLIST (ERC)

FRANCESC MANRIQUE i AUMATELL (CUP-SP)

JORDI ROSELL I PLAJATS (JXCAT)

JOAN CARMONA LÓPEZ (PSC)

 
SUPLENTS

MARÇAL ORTUÑO i JOLIS (ERC)

JORDI CASAS CARITG (CUP-SP)

ESTER RIBAS I ARBÓS (JXCAT)

ROSER ROMA COROMINAS (PSC-CP)

 
 
 
SECRETÀRIA

Montserrat Freixa Costa