ELS SÍMBOLS OFICIALS

En síntesi, sabem que l’orígen del municipi és, juntament amb Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló, un mateix municipi auspiciat pel castell de Torelló.

Les normes de l’heràldica indiquen que la típica torre catalana es representa “maçonada, merletada, portalada i amb sageteres” (…) “té quatre merlets, tres graons, dues finestres i una porta”. Si ens fixem en altres escuts de més història a la vila, de seguida veiem que en tots els casos tenim una torre amb dues finestres i porta, però sempre amb 3 merlets en lloc de 4.

També ens fixem que en tots els casos hi ha les 4 barres de la casa dels Comtes de Barcelona.

Això podria tenir l’orígen en el fet que la vila de Torelló deu la seva antiga importància a la capitalitat del terme del castell de Torelló, el qual pertanyia inicialment a la casa comtal i reial.

La corona no hi és en tots els casos.

Així docs, l’escut actual presenta els següents elements:

CORONA i BARRES: l’origen de la vila se situa sota la protecció de les cases comtal i reial.

TORRE: representa el castell de Torelló. De tota manera, en cap cas el nom del municipi prové etimològicament de la paraula “torre”, tal com alguns pensen*.

ESCUT CAIRONAT: és un quadrat recolzat sobre un dels seus vèrtex. Fou bastant emprat a l’Edat Mitjana als regnes de la Corona d’Aragó, principalment a València i a Catalunya, per a representar-hi armories cíviques. L’escut caironat va ésser recomanat a una reunió internacional
d’heràldica, celebrada a Roma, el 1958, com a més adient per a les armories cíviques, per tal de diferenciar-les millor de les gentilícies.

Aquesta recomanació fou adoptada a Catalunya, el 1981, quan el govern català va aconseguir el traspàs de la competència d’oficialitzar els escuts cívics.