Cartes de serveis i compromisos de qualitat dels serveis

Compromisos de qualitat dels serveis públics

L’Ajuntament treballa per garantir un seguit de compromisos, drets i deures envers la ciutadania per tal de garantir una atenció eficient, eficaç i sostenible.

En el cas de Torelló el govern municipal ha decidit distribuir l’acció del mandat en nou grans objectius estratègics. En aquest mandat, a més, el PAM s’ha vinculat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de tal manera que es visualitza com l’acció local que es desenvolupa des de Torelló contribueix a l’assoliment de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

PAM Torelló:

 • 9 Objectius estratègics
 • 28 Objectius específics
 • 145 Actuacions

 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

 1. Avançar cap a un poble més inclusiu i que cuida a les persones més vulnerables
 2. Mantenir i atraure majors oportunitats de creixement econòmic
 3. Impulsar un model de municipi més verd i sostenible
 4. Treballar per un poble net i endreçat amb uns espais públics de qualitat
 5. Potenciar un Torelló culturalment viu i socialment dinàmic i participatiu
 6. Fer de Torelló un poble que educa, acompanya i empodera al llarg i ample de la vida
 7. Garantir una administració oberta, transparent i propera
 8. Exercir el lideratge en el territori i implicar-se en les necessitats del país
 9. Fomentar la perspectiva de gènere i treballar per la igualtat de forma transversal

 

Catàleg de tràmits municipals

Portal de tràmits

Cartes de serveis municipals

Actualment l’Ajuntament disposa de dues cartes de serveis:

 

Drets de la ciutadania davant l’Administració

L’Ajuntament garantirà els drets dels ciutadans i ciutadanes davant l’Administració