• Acrònim Digital Feeling: Conceptualitzat, disseny, programació i maquetació.
  • BAULA: Imatge corportiva i aplicació de la mateixa en el web.
  • La galeria fotogràfica de l’alcalde i els regidors va a nom de: Judith Casas – Arquitectura | Fotografia.
  • Les fotos aèries, de paisatge i urbanes van a nom de: La Chambre Studio – Adrià Goula i Judith Casas.