PLANS MUNICIPALS

PLA D’ACTUACIÓ DE MANDAT (pam)
PLANS d’ACCESSIBILITAT
PLANS d’ESPORTS
PLANS DE COMUNICACIÓ
PLANS d’igualtat
PLA de joventut
PLANS dE MEDI AMBIENT
PLA MOBILITAT URBANA

El Pla de Mobilitat de Torelló és l’instrument de planificació de la mobilitat d’àmbit local i conté tot un conjunt de propostes d’actuacions en relació a la mobilitat al municipi durant els propers anys. El document ha estat elaborat per l’empresa EGI Enginyeria i Gestió d’Infraestructures SLP, per encàrrec de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de l’àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, en aplicació de l’acord de col.laboració entre l’Ajuntament i la Diputació, per a la redacció d’un pla de mobilitat.

La seva aprovació definitiva es va fer en el ple de l’Ajuntament de Torelló del 26 de març de 2012.

PLA PERSONES GRANS
PLANS DE SEGURETAT VIÀRIA
PLANS d’URBANISME I HABITATGE