PLANS MUNICIPALS

PLA d’URBANISME
PLA MOBILITAT URBANA

El Pla de Mobilitat de Torelló és l’instrument de planificació de la mobilitat d’àmbit local i conté tot un conjunt de propostes d’actuacions en relació a la mobilitat al municipi durant els propers anys. El document ha estat elaborat per l’empresa EGI Enginyeria i Gestió d’Infraestructures SLP, per encàrrec de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de l’àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, en aplicació de l’acord de col.laboració entre l’Ajuntament i la Diputació, per a la redacció d’un pla de mobilitat.

La seva aprovació definitiva es va fer en el ple de l’Ajuntament de Torelló del 26 de març de 2012.