L'ANY EN DADES

L’ANY EN DADES vol ser un recull de les informacions i xifres més destacades que serveixen per fer una fotografia de l’estat anual de Torelló. Hi trobareu la memòria anual de l’acció municipal.