OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

Bases generals

Oferta pública d'ocupació

Oferta pública d'ocupació (2020)

Oferta pública d'ocupació (2019)

Oferta pública d'ocupació (2018)

processos selectius OBERTS

Any 2021

Any 2020

processos selectius TANCATS

Any 2021

Orientador/a laboral suport SLO (subvenció DIBA)

Any 2020

2 places caporal/a policia local (promoció interna oberta)

Tècnic/a de comunicació (projecte)

5 places agent policia local (funcionaris/àries de carrera)

Borsa d’agents interins/es de policia local

2 places caporal/a policia local (promoció interna oberta)

Enginyer/a interí

Treballador/a social (projecte)

Plans d'ocupació (finançats per la Diputació de Barcelona)

Històric plans d'ocupació

Plans d'ocupació 2019 (1a edició)

Auxiliar administratiu/va

Tècnic/a de comunicació

Plans d'ocupació 2019 (2a edició)

Administratiu/iva

Dinamitzador/a activitats infància i joventut

Tècnic/a auxiliar de suport àrea de Serveis Territorials

Orientador/a laboral (declarat desert)

Orientador/a laboral (obert)

Oficial/a de primera paleta

Oficial/a de segona paleta

Plans d'ocupació 2016

Línia 1

Auxiliar administratiu

Enginyer/a tècnic/a industrial

Tècnic/a mig d'ocupació

Tècnic/a mig de benestar

Línia 2

Auxiliar de la llar

Conserge d'esports

Oficial de 1a brigada

Oficial de 2a brigada