OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

Bases generals

Oferta pública d'ocupació

Oferta pública d'ocupació (2020)

Oferta pública d'ocupació (2019)

Oferta pública d'ocupació (2018)

Oferta pública d'ocupació (2017)

processos selectius

Processos selectius (2021)

Orientador/a laboral suport SLO (subvenció DIBA)

Porter/a-conserge instal·lacions educatives

Responsable de la ràdio

Dues places d'ajudant de la ràdio

Tècnic/a mig suport RRHH (subvenció DIBA)

Borsa de personal tècnic/a mig d’esports

Processos selectius (2020)

3 places conserge-neteja instal·lacions esportives

Processos tancats

2 places caporal/a policia local (promoció interna oberta)

5 places agent policia local (funcionaris/àries de carrera)

Tècnic/a de comunicació (projecte)

Enginyer/a interí

Processos selectius (2019)

Plans d'ocupació (finançats per la Diputació de Barcelona)

Històric de plans d'ocupació

Plans d'ocupació 2019 ( (1a edició))

Auxiliar administratiu

Tècnic-a de comunicació

Plans d'ocupació 2019 ( (2a edició))

Administratiu-iva

Dinamitzador-a activitats infància i joventut

Oficial-a de primera paleta

Oficial-a de segona paleta

Orientador-a laboral (declarat desert)

Orientador-a laboral (obert)

Tècnic-a auxiliar de suport àrea de Serveis Territorials

Històric plans d'ocupació

Plans d'ocupació 2016 (finançats per la Diputació de Barcelona)

Línia 1

Auxiliar administratiu

Enginyer tècnic industr

Tècnic-a mig d'ocupació

Tècnica mig de benestar

Línia 2

Auxiliar de la llar

Conserge d'esports

Oficial de 1a brigada

Oficial de 2a brigada