AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES I SERVEIS PÚBLICS

Avaluació i seguiment del PAM

Procés participatiu sobre la remodelació del camp de futbol del barri de Montserrat (2018)

EL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L’ANTIC CAMP DE FUTBOL DEL BARRI DE MONTSERRAT

La remodelació de l’antic camp de futbol del Montserratí va ser un dels principals projectes de l’Ajuntament de Torelló per al 2018. En el seu moment, els veïns del barri de Montserrat van decidir quins eren els usos de què volien dotar l’espai.

En base a les conclusions d’aquella primera consulta, el projecte contemplava quatre propostes d’actuacions concretes. El març de 2018 es va desenvolupar un procés de participació ciutadana per tal que la ciutadania pogués decidir quina de les actuacions previstes calia prioritzar.

Durant el període de votació, del 12 al 18 de març, la participació va ser de 615 persones, la qual cosa representava un 5,15% del total de ciutadania que podia votar. 

La proposta guanyadora va ser l’adequació dels jardins d’accés, una zona de jocs infantils i de lleure i enjardinament, amb 270 vots, un 43,90% dels vots emesos.

Enquestes ciutadanes

ENQUESTA SOBRE LA FESTA MAJOR (2017)

L’enquesta sobre la Festa Major de Torelló, organitzada per la regidoria de Ciutadania Activa de l’Ajuntament, va recollir un total de 448 respostes. A través de l’enquesta que es va penjar a la web municipal, la ciutadania podia expressar la seva opinió sobre allò que li havia agradat més i menys, i allò que creia que es podia canviar o millorar, a més de puntuar globalment la Festa Major. La participació es va multiplicar per 10 en relació a l’any anterior. Pel que fa a l’edat dels participants:

-342 fins a 40 anys (76,33 %)
-106 majors de 40 anys (23,66 %)

La lectura que se’n va fer era que la polèmica sobre els horaris de finalització d’algunes activitats va disparar la participació del jovent, com ho demostrava que d’entre els participants, 213 eren menors de 30 anys (47,54 %). Aquesta és una dada altament positiva i des de la regidoria de Ciutadania Activa es voldria que no es quedés aquí sinó que es mantingués o augmentés en les enquestes que es puguin promoure en el futur. Aquesta destacada participació de jovent també ajudava a entendre les respostes majoritàries de l’enquesta.

ENQUESTA SOBRE LA FESTA MAJOR (2016)

Un total de 45 persones van expressar la seva opinió sobre la Festa Major de Torelló, a través de l’enquesta que es va penjar a la web municipal. A través de l’enquesta, la ciutadania podia manifestar allò que li havia agradat més i menys, i allò que creia que es podia canviar, millorar o simplement treure.

En total, es van respondre 45 enquestes, xifra que des de la regidora de Participació Ciutadana es valorava pel condicionant que era la primera vegada que s’obria aquest canal de participació.

Entre les coses que van agradar més, tot i la diversitat de gustos, els concerts i la música, les activitats familiars i la varietat d’actes. Pel que fa al que va agradar menys, s’esmentava tot allò relacionat amb el consum d’alcohol, la brutícia i la durada de la festa, per considerar-la excessiva. En l’apartat de valoració de la festa i els actes, la puntuació mitjana era de 5,66 sobre 10; i 31 dels enquestats (més d’un 68%) aprovaven la Festa Major.