processos selectius TANCATS

Any 2019

2 places caporal policia local (promoció interna)

3 places administratiu/iva

Arquitecte/a tècnic/a

Arquitecte/a tècnic/a interí/ina

Enginyer/a

Enginyer/a interí/ina

Provisió interna per concurs de mèrits d’un lloc de treball d’agent de policia local

Administratiu/iva funcionari interí/na i borsa de treball

2 places caporal/a policia local (mobilitat interadministrativa)

Tècnic/a d’administració general

Tresorer/a

2 places caporal/a (promoció interna oberta)

Borsa d’agents interins de policia local