Plans d'ocupació (finançats per la Diputació de Barcelona)

Plans d'ocupació 2019 (2a edició)

Administratiu/iva

Dinamitzador/a activitats infància i joventut

Tècnic/a auxiliar de suport àrea de Serveis Territorials

Orientador/a laboral (declarat desert)

Orientador/a laboral (obert)

Oficial/a de primera paleta

Oficial/a de segona paleta