Plans d'ocupació (finançats per la Diputació de Barcelona)

Plans d'ocupació 2018

Auxiliar de la llar

Operari/ària polivalent oficial de primera

Orientador/a laboral

Tècnic/a de comunicació

Tècnic/a de prevenció de riscos

Tècnic/a de serveis territorials

Tècnic/a mig d'esports