MEMÒRIA HISTÒRICA

El soldat del Puig

L’última víctima mortal coneguda de la Guerra Civil a Torelló va ser un soldat republicà. Un noi d’entre 25 i 30 anys que després de ser executat per les tropes franquistes la nit del 4 de febrer de 1939, va ser trobat l’endemà sense vida a la falda del “Puig”. Seguint ordres de les autoritats franquistes locals, dos germans que aleshores habitaven al Mas el Puig van enterrar el militar mort al marge on ells mateixos el van trobar.

La traumàtica repressió de la dictadura franquista en primer instància i l’inevitable pas del temps, van condemnar el “Soldat del Puig” a l’oblit durant pràcticament vuitanta anys. Aquesta persona de qui encara avui desgraciadament no en coneixem la identitat, va restar enterrada al vessant sud-oest de l’elevació coneguda com a puig de Sant Feliu o Puigdesalit.

Gràcies als treballs d’investigació duts a terme per l’Associació d’Estudis Torellonencs i després de la reclamació d’uns familiars d’un militar republicà presumptament desaparegut a Torelló durant la guerra civil, el cos del “Soldat del Puig” fou exhumat per la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans (Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya). Desgraciadament l’estudi genètic que va comparar l’ADN del “Soldat del Puig” amb els de les persones que en reclamaven el cos va resultar negatiu.

A dia d’avui les restes del “Soldat del Puig” reposen al nínxol 643 del cementiri de Torelló i continuen esperant que les dades resultants del seu estudi genètic, es puguin creuar de forma sistemàtica amb les dels milers de familiars de víctimes de desaparició forçosa ocorregudes a l’estat espanyol entre 1936 i 1977.

Arrel d’una moció aprovada per unanimitat l’octubre de 2015 a l’Ajuntament de Torelló, es va constituir la Comissió del Soldat del Puig amb la missió de “dignificar la víctima del franquisme desenterrada del Mas El Puig en pro d’una política activa de memòria democràtica”. Aquesta comissió formada per l’Associació d’Estudis Torellonencs, el Cosidor Digital, Tilbo, i tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Torelló durant el mandat 2015-2019, conjuntament amb l’Escola d’Arts Plàstiques van acabar ideant i construint el memorial del Soldat del Puig en record de totes les víctimes de les desaparicions forçades ocorregudes a l’estat espanyol entre el 1936 i el 1977.

 

Actes de la Comissió del Soldat del Puig

Exhumació de la fossa

Per encàrrec del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, l’empresa de serveis culturals Tríade fou la responsable de dur a terme l’exhumació de la fossa de la Guerra Civil ubicada a Torelló al paratge del Mas del Puig.

En aquest apartat hi podeu consultar la memòria d’intervenció arqueològica resultant de la seva actuació.

Estudi genètic

A petició del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, el servei de Genòmica de la Universitat Pompeu Fabra fou l’encarregat de dur a terme l’estudi genètic de les restes òssies del “Soldat del Puig”. Malauradament la comparació d’aquestes dades amb les provinents de la família que en reclamava el cos, en van excloure el parentesc.

En aquest apartat hi podeu consultar l’informe comparatiu d’identificació.

El Memorial

La Comissió del Soldat del Puig i l’Escola d’Arts Plàstiques han estat els responsables de retre homenatge al “Soldat del Puig” i a totes les víctimes de les desaparicions forçades ocorregudes entre el 1936 i el 1977, ideant i construint un memorial commemoratiu.

En aquest apartat hi podeu consultar el projecte i l’explicació artística vinculada als monuments d’aquest memorial.

Procés participatiu

L’obra ideada per l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló es va vincular a un procés participatiu on es demanava a la ciutadania que fes arribar un document pensat especialment per a l’ocasió. El document, que podia ser una carta, un poema, un dibuix o qualsevol altra expressió gràfica manuscrita, podia anar adreçat a qualsevol víctima de desaparició forçada del període 1936-1977. El valor simbòlic d’aquesta acció vol posar èmfasi en la memòria històrica i en l’important tasca que es porta a terme per posar al descobert el nostre passat. Vol curar ferides. Els textos que es presenten en la galeria que s’ofereix a continuació, busquen ser un símbol de reconeixement, una manera de tenir en compte a qui resta desaparegut i a tots aquells qui encara avui continuen buscant. Tot aquest recull de textos es troben custodiats dins d’una de les parts del propi monument commemoratiu inaugurat el 4 de febrer del 2018.

Víctimes de desaparició forçada

La “desaparició forçada” de persones és un tipus de delicte complex que suposa la violació de múltiples drets humans i que, comès en determinades circumstàncies, constitueix també un crim contra la humanitat. El crim de desaparició forçada, definit en texts internacionals i la legislació penal de diversos estats, està caracteritzat per la privació de la llibertat d’una persona per part d’agents de l’estat o grups d’individus que actuen amb el seu suport, seguida de la negativa a reconèixer cap privació de la llibertat o el destí de la víctima, amb el fi de sostreure-la de la protecció de la llei. L’assassinat de la persona detinguda-desapareguda, que sol ocórrer després d’un captiveri amb tortures en algun lloc amagat, pretén afavorir la impunitat dels responsables, que actuen amb el fi d’intimidar o aterrir la comunitat o col·lectiu social al qual pertany la persona. Els efectes de la desaparició forçada perduren mentre no es resol el destí o ubicació de les persones, prolongant i amplificant el sofriment i seqüeles psicològiques dels seus familiars i coneguts.

L’ADN com a eina per a la recuperació de la dignitat i la memòria històrica és una iniciativa per a identificar les víctimes de desaparició forçada. Aplicat a casa nostra, els familiars de persones desaparegudes entre el 1936 i el 1977 fa anys que reclamen la comparativa sistemàtica entre el seu ADN i el recollit de les restes òssies recuperades de l’obertura de fosses. Aquesta reclamació continua pendent de ser atesa per part de la nostra administració.

Programació d'identificació genètica