L'APARADOR DE L'ARXIU

LA POLÈMICA DE LES PROCESSONS DE SETMANA SANTA DE 1932

La instauració de la Segona República (1931 – 1939) i l’aprovació de la seva Constitució l’any 1931 suposà, dins d’un ampli programa de reformes, la proclamació de la llibertat de culte i l’inici d’un procés de secularització de la societat.

En aquest context, i apropant-se temps de Setmana Santa, en moltes poblacions es van limitar i prohibir les processons i manifestacions religioses. Una situació font de conflictes locals en una societat d’àmplia majoria catòlica; Torelló no en fou excepció i en tenim testimoni a l’Arxiu Municipal a l’Expedient sobre protestes presentades per l’autorització de les processons de setmana santa de 1932.

El 12 de març de 1932 el rector Ramon Pladelasala demanà autorització per a celebrar les processons del diumenge de Rams, dijous Sant i del Viàtic pel diumenge després de Pasqua. L’Ajuntament va trametre la demanda al Governador civil que el dia 15 de març va donar permís per a la celebració de les tres processons.

La primera processó del diumenge de Rams es va celebrar sense cap incident.

Tanmateix, en el ple de l’Ajuntament del dia 23 de març, dos grups de ciutadans van presentar dues instàncies demanant que es suspengués la processó de l’endemà Dijous Sant “no per lo que representa si no per el caràcter que te dita manifestació religiosa, que mes que manifestació civico-religiosa es, una provocació als sentiments generals de tots els ciutadans que abaix es firman, per lo que atengueu nostra protesta, vos suplicant que la prengueu amb consideració i denegueu si us plau el permís atorgat per dita acta”.

Els dos grups van quedar-se tot el ple esperant algun tipus de resposta del consistori a la seva petició. Al aixecar-se la sessió es produí una petita baralla entre el públic que acabà en xiulets i insults dirigits als representants de l’Ajuntament. Al mateix moment, i preveient l’increment d’aldarulls per l’endemà, l’alcalde envià un telefonema al Governador civil donant compte de l’accident i demanat instruccions per evitar incidents. Al matí següent, Dijous Sant, arribà la resposta del Governador civil, ordenant a l’alcalde “suspendre la processó i qualsevol manifestació que pugui alterar l’ordre públic”.

Enmig d’un clima de gran malestar, el vespre del Divendres Sant tingué lloc una convocatòria extraordinària del ple de l’Ajuntament, en la qual un grup de representants de societats culturals, polítiques i recreatives locals van presentar un manifest de suport als membres del consistori, defensant-ne la seva gestió i autoritat: “Els sotasignants representants de les entitats polítiques, culturals, recreatives, econòmiques, protesten davant vostre de l’atropell incalificable, de que foreu víctimes en la sessió del dimecres dia 23 del corrent, que motivà la suspensió de la processó tant tradicional del nostre poble, ferint els sentiments d’una gran nombre de vilantants”.

Seguidament, en la mateixa sessió es va aprovar a proposta de l’alcalde la publicació d’un informe detallat dels fets ocorreguts durant la setmana, així com, les instàncies i signatures presentades pels grups contraris a la celebració de les processons.

Fou aquest últim acord, el que va provocar la reacció en contra d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Centre Català d’Esquerres de Torelló, que el mateix 2 d’abril presentaren una petició de suspensió d’aquest acord, considerant “que hi havia camins més nobles, més humans, per governar un poble pel camí del dret i de la justícia”. Al mateix temps, van presentar la retirada de les signatures dels seus representants en el manifest de suport a l’ajuntament del dia 26 de març.

La manca de suport, així com, les negatives per part del Govern Civil a autoritzar la última de les processons, va provocar que el mateix 2 d’abril l’Alcalde Joan Solanich i els regidors presentessin la seva dimissió. Una dimissió que fou desestimada pel Governador Civil al·legant que “los cargos son de carácter obligatorio, y por tanto no pueden dimitir salvo en los casos de excusa o incapacidad legal y en la forma y modo que determina la Ley”.