Torelló posa en marxa el projecte “FARS” amb Càritas i entitats del poble per ajudar a les persones grans i soles

El projecte consisteix en la detecció de situacions de solitud no desitjada que afecten a persones grans o altres persones mancades de xarxa social i que comporta situacions de vulnerabilitat i fragilitat social i personal. Aquest dimecres, es va presentar el projecte FARS amb la presència de l’alcalde Marçal Ortuño, la regidora de Benestar Social, Núria Montanyà, el el director de Càritas Interparroquial de Torelló, Ramon Martínez, i altres membres de l’entitat i del grup de voluntaris que desenvoluparà el projecte.

El projecte està pensat perquè aquestes situacions siguin detectades a través d’una xarxa de voluntaris formada per persones, comerços, associacions i entitats del poble vinculades al Programa d’Acció Social d’Atenció a les Persones Grans-Fem Companyia, que col•laborin en la detecció i puguin oferir-los el suport necessari de manera coordinada amb Benestar Social i altres agents del municipi.

A partir de les dades que exposen diferents indicadors, Càritas i l’Ajuntament coincideixen en un projecte per treballar conjuntament aquesta realitat social. Per això, el projecte FARS incidirà en la voluntat d’eliminar o reduir l’aïllament social, la solitud no desitjada i l’exclusió social que pateixen algunes persones grans, fomentant la vinculació amb la comunitat. El projecte s’adreça a persones grans a partir de 70 anys residents a Torelló que tinguin solitud percebuda no volguda; i excepcionalment persones entre 60 i 69 anys que manifestin una solitud no desitjada des de fa temps o que està en risc de convertir-se en crònica; i també persones entre 50 i 69 anys que tinguin una discapacitat o malaltia mental.

Un cop constituït l’equip de persones voluntàries del projecte, el projecte FARS començarà a caminar, en un treball basat en el respecte a les persones grans i altres persones en solitud no desitjada, el treball conjunt i coordinació amb els Serveis Socials i el treball conjunt amb la ciutadania i comunitat a nivell de municipi.

La detecció de situacions de solitud no desitjada es farà primordialment a partir de Benestar Social i el CAP, així com Càritas, a través dels seus diferents projectes. Però també hi ha una sèrie d’agents veïnals, comercials i comunitaris, que poden esdevenir claus en la detecció de la solitud no desitjada de manera indirecta i amb els quals s’establiran vincles de col·laboració.

El projecte es concretarà en l’acompanyament a les persones que pateixen aquesta situació per part de les persones voluntàries, amb propostes d’activitats individualitzades i grupals.