Torelló facilita el repartiment de comandes a domicili autoritzant la parada d’un vehicle en bars i restaurants

En la situació actual i mentre no es permeti l’obertura de bars i restaurants, l’Ajuntament ha autoritzat la parada d’un vehicle davant els establiments d’hostaleria per tal que pugui fer l’activitat de servei a domicili.

Només caldrà que, els establiments que ho vulguin, presentin una sol·licitud a l’Ajuntament, per la parada d’un vehicle motoritzat davant de cada bar o restaurant del municipi per tal que aquests puguin procedir al repartiment de comandes entre les 18 h i les 23 h, sempre i quan no s’obstaculitzi el pas de vehicles i/o vianants. El termini màxim de cada parada serà de 20 minuts. Les parades només es poden fer si tenen per finalitat la realització de tasques relacionades amb el repartiment de comandes, mai per cap altra. Amb l’autorització s’atorgarà un distintiu que s’haurà de col·locar preceptivament en un lloc visible del vehicle.

Totes aquestes mesures seran vigents fins que no es permeti l’obertura de bars i restaurants.