Tancament dels jardins de l’Espona i Vicenç Pujol per feines de gestió de l’arbrat

Dimecres 19 i dijous 20 de gener els jardins de l’Espona i els jardins Vicenç Pujol (jardins de Can Parrella) restaran tancats al públic per feines de gestió de l’arbrat. Les actuacions que s’hi faran són el resultat d’un estudi d’avaluació del risc de l’arbrat d’aquests espais elaborat a finals de l’any 2020.

L’estudi, elaborat per una empresa especialitzada, va avaluar l’estat fisiològic i mecànic d’un total de 78 arbres dels jardins de l’Espona i Vicenç Pujol. Especialment, els exemplars que conformen el bosquet de castanyers d’Índies de la part de dalt dels jardins, però també els diversos pins pinyoners dels jardins de l’Espona. El treball enumera les actuacions recomanades per a cadascun dels exemplars analitzats així com, de forma global, pels diferents grups d’arbres dels dos jardins.

Les actuacions que es faran aquests dies consistiran en petites podes en alçada per eliminar branques seques i acompanyar l’arbre en el procés natural de reducció de capçada. Per motius de seguretat, també s’hauran de tallar dos exemplars de castanyer d’Índies i un til·ler dels jardins Vicenç Pujol i un pi dels jardins de l’Espona. En el cas del pi, s’ha observat un moviment sobtat de l’arbre, que ha abandonat el seu espai natural i s’ha inclinat sobre la resta de pins dels jardins. En els altres exemplars, la tala és obligada per la poca capacitat que tenen de suportar la pròpia estructura de l’arbre.

-Estudi d’avaluació del risc de l’arbrat dels jardins de l’Espona i Vicenç Pujol