Obres de millora de l’accessibilitat a tres cruïlles del municipi

Aquest dilluns han començat les obres de millora de l’accessibilitat a tres cruïlles de Torelló. Els treballs es faran de forma consecutiva i tenen una durada prevista de quatre setmanes. La primera cruïlla on s’actua és a l’avinguda Pompeu Fabra amb el carrer Damians.

Les altres dues cruïlles són la del carrer Jaume Balmes amb el carrer del Mig i la del carrer Espona amb el carrer Núria. Les obres consisteixen en la reforma completa de les voreres per a la formació de guals adaptats que permetin una millor accessibilitat i mobilitat de la ciutadania. Les feines de reforma no alteraran el trànsit dels carrers afectats.

A l’hora d’establir les prioritats en les actuacions de millora de l’accessibilitat als carrers de Torelló es compta amb la col·laboració i assessorament de l’Associació Diversitat Funcional d’Osona (ADFO). Les obres que es fan aquest dies aniran seguides d’altres actuacions ja previstes, una d’elles a la cruïlla de l’avinguda Pompeu Fabra amb el carrer Camprodon.