Oberta la convocatòria de subvencions del Pla de reactivació municipal

Des del 20 de juliol i fins al 15 d’octubre es poden demanar els ajuts del pla per a la reactivació econòmica del sector empresarial i comercial, que impulsa l’Ajuntament de Torelló, dotat amb 93.583,88 euros. Aquesta iniciativa parteix dels treballs de la comissió del COVID-19, creada per pal·liar els efectes de la crisi sanitària i integrada per tots els grups polítics municipals.

Es tracta d’un programa de subvencions per al foment de l’activitat d’empreses, professionals i autònoms, especialment afectats per la crisi del COVID-19. El programa es divideix en dues línies: la línia A s’adreça a les activitats de restauració, dels centres d’estètica i bellesa, el sector de les activitats extraescolar i d’oci; mentre que la Línia B s’enfoca a gimnasos, comerç minorista afectat per la no obertura en cap de setmana, el comerç de més de 400m2.

La subvenció és una prestació econòmica única que té per objectiu donar suport a les activitats empresarials de Torelló (en funcionament, com a mínim, des de l’1 d’octubre del 2020), que hagin realitzat l’activitat que fonamenta el seu atorgament. S’hi podran acollir, en la Línia A, autònoms, microempreses i pimes que el novembre passat van estar obligats a tancar per les restriccions de la pandèmia. I en la Línia B, autònoms, microempreses i pimes, afectats, des del 7 de gener de 2021, per les noves restriccions de la pandèmia. Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica.

Els conceptes objecte de la subvenció són les despeses fixes d’estructura, com ara lloguers, subministraments, compres de producte, inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística, així com qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’acció o accions corresponents. En queden exclosos sous i salaris i qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d’un tercer. El període subvencionable dels conceptes i els projectes és a partir del 15 d’octubre de 2020 i fins a la fi del termini de presentació de sol·licituds.

La quantia de la subvenció abasta, per a la Línia A, fins al 100 % de les despeses subvencionables, amb una quantia màxima de 1.000 euros, en funció del nombre de persones treballadores a l’empresa a data 15 d’octubre de 2020 (empreses de més de 2 treballadors, 1.000 euros i empreses fins a 2 treballadors, 800 euros).

I pel que fa a la Línia B, la quantia de l’ajut arriba al 100 % de les despeses subvencionables, amb una quantia màxima de 750 euros, en funció del nombre de persones treballadores a l’empresa a data 4 de gener de 2021 (empreses de més de 2 treballadors, 750 euros i empreses fins a 2 treballadors, 500 euros). No podran atorgar-se subvencions per un import superior a l’esmentat.

A cada persona (física o jurídica) sol·licitant només se li podrà concedir una subvenció. El criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds. Les sol·licituds de subvenció s’han de tramitar a l’adreça: https://www.gesbisaura.cat/convocatoria-subvencions-pla-de-reactivacio-municipal-ii-torello-2021.