Obert el termini per presentar sol·licituds per als ajuts de rehabilitació d’elements comuns d’edificis d’habitatges

L’Ajuntament de Torelló impulsa un nou programa d’ajuts econòmics adreçats a la rehabilitació de façanes, substitució de finestres, instal·lació d’ascensors i supressió de barreres arquitectòniques d’edificis d’habitatges del municipi. El termini per presentar les sol·licituds ja està obert i s’allargarà fins al 7 de juny.

D’aquesta línia d’ajuts se’n poden beneficiar les persones propietàries d’edificis, amb la condició que han de ser edificis construïts abans de l’1 de gener de 2000; i que, com a mínim, tinguin el 70 per cent de la superfície total destinada a habitatge (excloent les superfícies de la planta baixa i sota rasant no destinades a habitatge). A més, almenys el 70% dels habitatges han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris durant totes les fases del procediment. Per optar a la subvenció, és obligatòria la realització de la Inspecció Tècnica de l’Edifici.

En les rehabilitacions de façanes i la instal·lació d’ascensors, el percentatge de subvenció és de fins al 50% i no es pot superar el topall màxim de 7.500 euros. En la substitució de finestres, el percentatge de subvenció és de fins al 75% i no pot superar el topall màxim de 5.000 euros mentre que en la supressió de barreres arquitectòniques i ajustos d’accessibilitat el percentatge de subvenció també és de fins al 75% i no poden superar un import màxim de 4.500 euros. El termini d’execució de les obres, finalitza el 15 d’octubre de 2022 i, el termini per a la justificació acabarà el 30 d’octubre de 2022.

La subvenció màxima per edifici en cas d’optar a diverses actuacions no pot superar els 10.000 euros.

Per al suport tècnic i assessorament es poden concertar visites a l’Oficina d’Habitatge de Torelló, al Tel. 93 859 36 12 o bé al correu electrònic oht@ajtorello.cat.

-Més informació de la línia d’ajuts