Obert el termini de presentació de sol·licituds d’ajuts econòmics destinats a subministraments energètics

La regidoria de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Torelló ha fet públics els detalls i ha obert una nova convocatòria d’ajuts econòmics destinats a subministraments energètics de l’any 2021.

Poden optar-hi les persones i/o famílies empadronades i que visquin a Torelló i que compleixin amb els requisits econòmics d’ingressos que marca la convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds i estarà obert fins al 31 de desembre o fins a esgotar la consignació pressupostària.

Els ajuts destinats a subministraments energètics tenen per finalitat ajudar en les despeses bàsiques de subministrament d’energia destinada al consum domèstic (aigua, electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, etc.) dels habitatges on resideixen famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social de Torelló.

Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies empadronades a Torelló. A tal efecte, les persones beneficiàries han d’estar empadronades i viure a l’immoble destinat a ús d’habitatge sobre el qual se sol·licita la subvenció, sense ostentar la titularitat o drets reals sobre cap altre habitatge, a la data de la sol·licitud.

Aquestes persones hauran de complir amb els requisits que es fixen com a criteris de concessió i que tenen en compte el seu nivell d’ingressos que estan establerts pel llindar de risc de pobresa per composició de la llar a Catalunya que determina l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).

Cada persona, família o unitat de convivència podrà presentar una sol·licitud anual, amb un import màxim de 300 euros.

Les persones interessades poden informar-se i presentar la sol·licitud, a les dependències dels Serveis Socials “La Carrera”, ronda del Puig, 2 de Torelló, sempre amb cita prèvia que cal demanar trucant al Tel. 93 859 36 12. La documentació necessària es pot descarregar des del catàleg de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament.