Mesures davant l’estat d’alerta de sequera hidrològica

Arran de la declaració de l’alerta de l’estat de sequera hidrològica a la capçalera del Ter, l’Ajuntament de Torelló ha emès un ban que informa de les mesures que cal aplicar:

• El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació, de 20h a 8h.

• El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana. Els habitatges amb numeració parell o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar, els dijous i els diumenges.

• Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estàtic de l’aigua.

• Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments i façanes i utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes semblants. Els serveis municipals han de fer la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

• Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

• L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals i neteja del recinte.

• La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

o El re-omplert parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
o El primer ompliment de piscines de nova construcció.

• La neteja de vehicles queda limitada als casos següents:
o Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
o Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
o També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals.

D’altra banda, seguint els criteris que imposa l’estat d’alerta per sequera, s’ha decidit suspendre la festa de l’escuma que estava prevista per aquest diumenge a la tarda en el marc de la Festa Major.