L’Escola de Música, la recollida de deixalles i El Club, punts centrals del ple

La municipalització de l’Escola de Música, un nou pas cap als contenidors xipats i el projecte del centre cultural El Club, van ser els eixos centrals del ple de Torelló que es va celebrar dilluns passat.

Per començar, es va donar llum verda, amb el vot contrari de JxCat, al canvi del sistema de gestió de l’Escola de Música que passa de forma indirecta a gestió directa, per la qual cosa el servei es municipalitza. Implicarà la prestació directa del servei de cara al curs vinent i la convocatòria de les places de direcció, professorat i tasques administratives. En aquest sentit, es va aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball i la plantilla de personal per tal de contractar el personal necessari per prestar el servei d’Escola Municipal de Música, amb 1 persona pel càrrec de la direcció de l’Escola; 7 docents, amb diferents dedicacions; i 1 persona administrativa a mitja jornada.

Un dels punts més rellevants del ple va ser la proposta de delegació del servei de recollida de deixalles i deixalleria a favor del Consell Comarcal d’Osona. A diferència dels municipis que han optat pel sistema de recollida porta a porta, a Torelló s’ha decidit que la recollida es farà amb el sistema de contenidors xipats.

El Consell Comarcal va fer un estudi global de la situació de la gestió dels residus municipals a la comarca per tal de coordinar la recollida a nivell comarcal. La finalitat d’aquesta acció és assegurar la prestació d’un servei correcte i la racionalització de les despeses. El servei inclou la recollida de fracció orgànica, multiproducte, vidre (envàs), fracció resta, voluminosos, servei de deixalleria fixa i mòbil, adquisició i/o renovació i reposició de contenidors de la via pública. I altres serveis, com la recollida de residus al mercat setmanal, i a fires i esdeveniments festius, la recollida de residus abandonats al costat dels contenidors, el rentat i reparació de contenidors, la campanya d’implantació del nou sistema de recollida i serveis extres.

L’alcalde Marçal Ortuño va explicar “l’aposta de futur” de Torelló pel sistema de contenidors xipats, “més còmoda pel ciutadà” i amb “més eficiència real”. Tant JxCat com el PSC va votar a favor de la proposta, després del treball que s’ha fet i de considerar aquest sistema com el més convenient per al municipi. En canvi, el grup de la CUP va manifestar que la seva opció estava en la línia del porta a porta i que el model que es portava a consideració del ple els genera molts dubtes, per la qual cosa no hi van donar suport.

Un altre dels punts més transcendents del ple va ser l’aprovació inicial del projecte executiu de reforma i ampliació de l’edifici El Club, redactat per Julià Arquitectes Associats, que ascendeix a 3.157.263,82 euros més 663.025,40 euros corresponents a l’IVA.

Des d’Educació, Cultura i Urbanisme es van detallar diversos aspectes del contingut, estructura, funcionament i característiques tècniques de l’equipament cultural d’El Club. El termini d’execució és d’un any i mig i es confia iniciar les obres el darrer trimestre d’aquest any.

Tots els grups van votar a favor de la proposta, tret de JxCat que es va abstenir.

El ple va aprovar un expedient de modificació de pressupost que inclou una subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per un import de 12.643,96 euros, per destinar a l’ajut a Ucraïna.

El grup de la CUP va presentar una proposta per elaborar un Pla local de prevenció de residus que defineixi l’estratègia municipal per avançar cap al Residu Zero a Torelló; que incorpori la diagnosi i un pla d’actuació calendaritzat i que integri de forma transversal el concepte de la prevenció en la gestió dels residus.

I al mateix temps, involucrar la ciutadania en l’elaboració de propostes i projectes comunitaris al voltant de la gestió i aprofitament dels residus i desplegar una campanya informativa adreçada a la població per donar a conèixer el circuit i el destí dels residus de la recollida selectiva. La proposta va tirar endavant amb l’abstenció del PSC.

Tots els grups van donar llum verda a la moció del grup municipal de JxCat per la implementació d’un servei de salut trans* itinerant a la regió sanitària de la Catalunya Central.

En el torn de precs i preguntes el PSC va preguntar per si encara s’aposta pel centre sociosanitari; per la reforma del Mercat Municipal; per la participació ciutadana en el projecte de l’avinguda Pirineus; per la moció de l’ampliació del CAP.

El grup de JxCat va demanar una valoració del Carnaval; i els criteris de la senyalització horitzontal als vials.

Des de la CUP es va preguntar per l’estat de la caseta dels jardins; per l’estructura lumínica del pont; pel Punt Lila durant el Carnaval; per la moció per millorar la salut mental de la població arran de la pandèmia; es va fer un agraïment a totes les persones que van fer possible el Carnaval; i també per les persones que estan fent acolliment a les famílies ucraïneses; per una eventual reforma del POUM per donar resposta a totes les qüestions d’habitatge que es poden donar amb l’actual ritme de creixement del municipi.

Per tancar la sessió, en el capítol d’informacions de les regidories es va llegir una carta d’agraïment del rei Carnestoltes, Joan Colomer; i es va agrair la feina de l’organització, de totes les persones implicades i de les colles carrossaires, així com dels col·lectius de seguretat; es va informar de la posada en marxa, el proper 1 d’abril, del servei de l’empresa pública Onaigua; del creixement notable de les dades del Mapa InfoParticipa que se situa en un compliment del 77% dels indicadors de transparència de la web municipal; i d’una recent reunió amb representants del BBVA pel tema del caixer del barri de Montserrat. I per acabar es va fer una felicitació general per l’èxit del Carnaval de Terra Endins.