L’Ajuntament de Torelló estarà representat al Consell de Governs Locals de Catalunya

(Foto: Gencat).- Aquest dimarts es va constituir al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona el Consell de Governs Locals, l’òrgan de representació de municipis i vegueries en les institucions de la Generalitat. Entre els cent alcaldes i alcaldesses de Catalunya que en formen part hi ha l’alcalde de Torelló, Marçal Ortuño.

El Consell de Governs Locals actua com a interlocutor del món local amb el Govern i el Parlament. La seva composició depèn dels resultats de les eleccions municipals i també respecta la paritat i elements d’equilibri territorial. Va funcionar del 2011 al 2015, però des de llavors no s’havia tornat a constituir ni a reunir.

Segons la llei del Consell de Governs Locals, una de les finalitats del consell és participar en la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives i en la tramitació de plans normes reglamentàries i avantprojectes de llei que afecten de manera específica les administracions locals.