Informació per les persones afectades per les sancions del semàfor del carrer Sant Bartomeu

Si vostè ha estat afectat per a una sanció del semàfor del carrer Sant Bartomeu, ha de saber que:

• Si vostè va rebre la sanció però no ha fet el pagament:
Per resolució de data 29 de novembre de 2021, es van revocar les infraccions incoades des del 18 d’octubre fins al 29 de novembre de 2021 per a no respectar el semàfor en vermell del C/ Sant Bartomeu.

És per aquest motiu que no haurà de realitzar el pagament de la sanció ni tindrà la pèrdua de 4 punts del carnet de conduir. Rebreu la corresponent notificació de l’Ajuntament.

• Si vostè va rebre la sanció i va fer el pagament:
Per resolució de data 29 de novembre de 2021, es van revocar les infraccions incoades des del 18 d’octubre fins al 29 de novembre de 2021 per a no respectar el semàfor en vermell del C/ Sant Bartomeu.

Per resolució de data 2 de desembre de 2021 es va aprovar el reconeixement del dret a la devolució dels imports satisfets i es va ordenar a l’Organisme de Gestió Tributària que practiqués les devolucions corresponents.

Rebreu de l’Ajuntament la notificació dels decrets esmentats així com la documentació per la fer la tramitació de la devolució de l’import de la multa abonada. No obstant això, si desitja avançar en la tramitació de la devolució del pagament realitzat ha de seguir els següents passos enviant la documentació següent:
Formulari de devolució adjunt i signat.
Còpia del seu Document Nacional d’Identitat (DNI)
Còpia de la infracció rebuda.

Podrà fer arribar la documentació per les següents vies:
• Per instància genèrica amb signatura electrònica a través del portal web: www.torello.cat.
• Per correu postal, a la següent direcció:
Ajuntament de Torelló
C/ Ges d’Avall, 5
08570 Torelló
• A l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Policia Local de l’Ajuntament de Torelló situada al C/ del Ter, 33 amb cita prèvia (Tel. 93.859.06.67).
• A l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Torelló situada al C/ Ges d’Avall, 5 amb cita prèvia (Tel. 93.859.10.50).
• A l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona situada a la Plaça Vella, 7 amb cita prèvia (Tel. 93.472.92.02)