AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES I SERVEIS PÚBLICS

Avaluació i seguiment del PAM

Procés participatiu sobre la remodelació del camp de futbol del barri de Montserrat (2018)

EL PROJECTE DE REMODELACIÓ

ESCULL LA PROPOSTA QUE CREUS QUE CAL PRIORITZAR

La remodelació de l’antic camp de futbol del Montserratí és un dels principals projectes de l’Ajuntament de Torelló per al 2018. En el seu moment, els veïns del barri de Montserrat van decidir quins eren els usos de què volien dotar l’espai.

En base a les conclusions d’aquella consulta, el projecte contempla quatre propostes d’actuacions concretes. El març de 2018 es desenvoluparà un procés de participació ciutadana per tal que la ciutadania decideixi quina de les actuacions previstes cal prioritzar.

QUINES PROPOSTES ES PODRAN ESCOLLIR?

1.- Reforma de l’edifici de vestuaris existent per adequar-lo com a local social del barri

2.- Adequació dels jardins d’accés, una zona de jocs infantils i de lleure i enjardinament

3.- Construcció d’una pista poliesportiva i d’un escenari adjacent

4.- Adequació de la zona de petanca existent, amb nous accessos i enjardinament

QUI PODRÀ VOTAR?

Totes les persones empadronades al municipi abans del dia 1 de gener de 2018 i que tinguin més de 16 anys el dia de la votació.

QUAN ES PODRÀ VOTAR?

El període de votació serà: Del 12 al 18 de març de 2018.

COM ES PODRÀ VOTAR?

Per Internet, a la pàgina web de l’Ajuntament de Torelló www.ajtorello.cat s’habilitarà un espai específic per poder votar. Per fer-ho, caldrà introduir el DNI.

I si no tinc Internet?
L’Ajuntament habilitarà diversos punts de participació en equipaments públics dotats dels equips informàtics necessaris per poder participar en el procés:

● OAC Casa Espona
● Torelló Jove

També s’obrirà un punt de participació a la plaça de la Sardana, el dissabte 17 de març, de les 10 h del matí a les 14 h de la tarda.

I DESPRÉS?

Després del període de votació, la proposta que hagi aconseguit més suports serà la que es prioritzar en el programa d’actuacions municipals per al 2018. De tota manera, aquest projecte està pensat d’una manera integral, per la qual cosa la resta d’opcions no quedaran en un calaix sinó que s’executaran en el moment que hi hagi disponibilitat econòmica.

Enquestes ciutadanes

Enquesta sobre la Festa Major (2017)

448 RESPOSTES EN L’ENQUESTA SOBRE LA FESTA MAJOR 2017

L’enquesta sobre la passada Festa Major de Torelló, que ha organitzat la regidoria de Ciutadania Activa de l’Ajuntament, ha recollit un total de 448 respostes. A través de l’enquesta que es va penjar a la web municipal, la ciutadania podia expressar la seva opinió sobre allò que li havia agradat més i menys, i allò que creia que es podia canviar o millorar, a més de puntuar globalment la Festa Major.

S’han obtingut 448 respostes, una xifra significativament més elevada que l’enquesta que es va fer sobre la Festa Major del 2016 que només va registrar 45 respostes. Això vol dir que s’ha multiplicat per 10 la participació. Pel que fa a l’edat dels participants:

-342 fins a 40 anys (76,33 %)
-106 majors de 40 anys (23,66 %)

La lectura que se’n pot fer és que la polèmica sobre els horaris de finalització d’algunes activitats ha disparat la participació del jovent, com ho demostra que d’entre els participants, 213 són menors de 30 anys (47,54 %). Aquesta és una dada altament positiva i des de la regidoria de Ciutadania Activa es voldria que no es quedés aquí sinó que es mantingués o augmentés en les enquestes que es puguin promoure en el futur. Aquesta destacada participació de jovent també és una dada que ajuda a entendre les respostes majoritàries de l’enquesta.

Les preguntes formulades eren:

  • Què és el que t’ha agradat més de la Festa Major 2017?
  • Què és el que t’ha agradat menys de la Festa Major 2017?
  • Què canviaries de la Festa Major 2017?
  • Quins aspectes cal millorar?

Enquesta sobre la Festa Major (2016)

L’ENQUESTA SOBRE LA FESTA MAJOR RECULL UN TOTAL DE 45 RESPOSTES

Un total de 45 persones han expressat la seva opinió sobre la passada Festa Major de Torelló, a través de l’enquesta que es va penjar a la web municipal. A través de l’enquesta, la ciutadania podia manifestar allò que li havia agradat més i menys, i allò que creia que es podia canviar, millorar o simplement treure.

En total, s’han respost 45 enquestes, xifra que la regidora de Participació Ciutadana, Núria Güell, relativitza: “pot semblar que són poques, però és la primera vegada que fem una enquesta d’aquest tipus. És important haver obert aquest canal de participació”. La regidora explica que, en funció de l’edat de la persona que opina, les opinions van d’un extrem a l’altre.

Entre les coses que han agradat més, tot i que hi ha molta diversitat de gustos, destaquen els concerts i la música, les activitats familiars i la varietat d’actes. Pel que fa al que ha agradat menys, s’esmenta tot allò relacionat amb el consum d’alcohol, la brutícia i la durada de la festa, que alguns consideren excessiva. Pel que fa als canvis que s’hi podrien introduir i les propostes de millora, es parla dels horaris de les activitats, d’evitar solapar actes i d’acotar els dies de festa.

En l’apartat on es preguntava què es podria afegir a la Festa Major, sobretot es demanen més concerts per a públics diversos i també més activitats familiars. I quant a què s’ha de treure, les opcions que reben més crítiques entre les persones que han completat l’enquesta són la Porronada i el Riminí. En l’apartat de valoració de la festa i els actes, la puntuació mitjana és de 5,66 sobre 10; i 31 dels enquestats aproven la Festa Major, la qual cosa representa més d’un 68%.

Núria Güell diu que, encara que hagin estat poques respostes, “les tindrem en compte” i assegura que “aquesta enquesta ha estat el primer pas, en farem més en el futur i sobre altres temes”, amb la idea de consolidar aquesta forma de participació ciutadana.