HEMEROTECA - LA VEU DEL TER

La veu del ter (1929-1934)

La publicació periòdica La Veu del Ter va néixer el juliol del 1929 amb “clares aspiracions informatives”, promoguda pels sectors favorables al canvi polític general; la dictadura de Primo de Rivera estava en declivi i s’iniciava el camí cap a la primera República espanyola.

Des dels seus editorials es criticava la dictadura i els agents més conservadors de la societat, en pro del republicacinsme, la lliberat d’expressió i el catalanisme. En aquest sentit des de les seves pàgines, va impulsar una campanya important en defensa de la llengua catalana i promoció de la normalització lingüística al poble. El seu enfrontament i polèmica amb els sectors locals més conservadors van provocar la seva desaparició el 1934 quan des de l’Escola dominical es va promoure el naixement del Diari Torelló.