Es constitueix la comunitat energètica de Torelló

Aquest mes de juliol, s’ha fet l’acte oficial de constitució de PescaEnergia, la comunitat energètica de Torelló. La nova cooperativa està formada per 11 socis fundadors i en els pròxims mesos té previst obrir el procés d’acceptació de noves persones associades.

Després de dues xerrades informatives inicials durant els mesos de febrer i abril, la creació del grup motor de la cooperativa i de diverses trobades de treball, ara es dona el pas de constitució oficial de la comunitat energètica. Durant aquest primers passos, la cooperativa ha rebut el suport de l’Ajuntament de Torelló i del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

En els pròxims mesos es continuarà treballant en aspectes com la creació del règim intern de la cooperativa o l’impuls de projectes d’autoconsum. També s’ha previst iniciar el procés d’acceptació de nous socis. Les persones interessades poden obtenir més informació registrant-se en aquest formulari.

Amb la nova comunitat energètica PescaEnergia es podran impulsar projectes com les instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum col·lectiu en cobertes públiques o privades de Torelló, miniparcs solars o minihidràulics, que permetin compartir la producció amb habitatges situats en un radi de 500 metres. També oferirà serveis de formació i assessorament compartit per a rehabilitació energètica, autoconsum o estalvi energètic, mobilitat compartida (carsharing) a través de la cooperativa SomMobilitat o compra agregada d’energia i d’instal·lacions d’autoconsum individuals.