Atenció a la ciutadania

Atenció a les persones clients dels contractes de gestió de serveis públics
Abastament domiciliari d'aigua potable
Clavegueram
Deixalleria municipal
Enllumenat públic
Escola d'Arts Plàstiques
Escola de Música
Llar d'infants
Recollida selectiva de residus
Incidències de serveis
Interrupció subministrament d’energia elèctrica (19-02-21)
Interrupció subministrament d’energia elèctrica (19-02-21) (II)
Interrupció subministrament d’energia elèctrica (11-02-21)
Interrupció subministrament d’energia elèctrica (11-02-21)II
Interrupció subministrament d’energia elèctrica (12-12-20)
Incidències de trÀnsit
Pavimentació tram BV-5224 carrer del Pont (08-03-21)
Tall a l'Horta de Can Bassas (17-02-21)
Tall al carrer Puigdassalit (11-02-21)
Tall al Passatge Manuel Colomer (08-02-21)
Tall al carrer Damians (01-02-21)
Tall al carrer Sant Bartomeu (21-24-01-21)
Restriccions de trànsit amb motiu de la Fira TocaFusta (19-20-12-2020)
Informes del Síndic de Greuges
Díptic Síndic de Greuges
Síndic de Greuges - Informe de Torelló (2019)
Síndic de Greuges - Informe de Torelló (2018)
Síndic de Greuges - Informe de Torelló (2017)
Síndic de Greuges - Informe de Torelló (2016)
Oficina VIRTUAL

És la Institució que té per missió vetllar pel respecte i la defensa dels drets dels ciutadans i les ciutadanes regulats en les lleis i en el Reglament Orgànic Municipal (ROM), especialment els drets fonamentals i les llibertats públiques. Amb aquesta finalitat, supervisa les actuacions de l’administració municipal i dels organismes que en depenen.

 

El Síndic Municipal de Greuges de Torelló no està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb independència i objectivitat, examinant, estudiant i donant tràmit a les queixes que se li formulin o promovent accions per pròpia iniciativa.

El Síndic és escollit pel Ple de l’Ajuntament de Gavà amb el vot majoritari de les tres cinquenes parts del nombre legal de membres, òrgan davant el qual ha de presentar l’informe de les seves actuacions.

Oficines d’atenció

Adreça

Carrer Ges d’Avall, 5
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 10 50

Adreça

Ronda del Puig, 2
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 36 12

Adreça

Hotel d’entitats Josep Bardolet – Plaça Nova, 11, 1r pis
08570 – Torelló
Telèfon: 93 859 55 06

Adreça
C/. Enric Prat de la Riba, 17-19
08570 – Torelló


Telèfon: 93 850 53 13

Adreça
Passatge dels Esports, 25
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 32 00

Adreça
Passatge dels Esports, 25
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 32 00

Adreça
Carrer Enric Prat de la Riba, 17
08570 – Torelló
Telèfon: 93 859 42 72

Adreça

Carrer Enric Prat de la Riba, 17-19
08570 – Torelló
Telèfon: 93 850 53 13

Adreça

Carrer Ges d’Avall, 5
08570 – Torelló


Telèfon: 93 859 10 50

Adreça

C/ Capsavila, 2
08570 – Torelló

Telèfon: 93 850 54 98

Adreça

Plaça de la Vila, 1, 2n pis
08570 – Torelló

Adreça

Pujada del cementiri
08570 – Torelló

Adreça

Carrer Ges d’Avall, 5
08570 – Torelló


Telèfon: 93 859 10 50

Adreça

Plaça Nova, 11, 1r pis
08570 – Torelló


Telèfon: 93 859 55 06 / 93 859 10 50

Adreça

Plaça de la Vila, 1
08570 – Torelló
Telèfon: 93 859 00 39

Adreça

Ronda del Puig, 2
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 36 12 o bé 93 859 10 50

Adreça

Carrer Enric Prat de la Riba, 17-19
08570 – Torelló
Telèfon: 93 850 53 13

Adreça

Carrer Enric Prat de la Riba, s/n
08570 – Torelló


Telèfon: 93 859 31 03

Adreça

Carrer Enric Prat de la Riba, 17-19, primer pis (Està ubicat a l’edifici de La Cooperativa)
08570 – Torelló
Telèfon: 93 850 51 92

Adreça

Pl. Vella, 7 (Can Parrella)
08750 – Torelló

Telèfon: 93 859 50 27

Adreça

Carrer del Ter, 33-35
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 06 67

Adreça

Hotel d’entitats Josep Bardolet – Plaça Nova, 11, planta baixa
08570 – Torelló

Telèfon: 93 850 44 56

Adreça

Carrer Ges d’Avall, 5
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 10 50

Adreça

Carrer Ges d’Avall, 1
08570 – Torelló

Adreça

Carrer Enric Prat de la Riba, 17
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 42 72

Adreça

Carrer Ges d’Avall, 5. 2a. planta
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 10 50

Telèfons emergències

Agents Rurals d’Osona

Telèfon: 93 882 87 95

Ambulàncies

Telèfon: 112 (emergències) / 061 (Sanitat respon)

Agents Rurals d’Osona

Telèfon: 93 882 87 95

Agents Rurals d’Osona

Telèfon: 93 882 87 95

Ambulàncies

Telèfon: 112 (emergències) / 061 (Sanitat respon)

Agents Rurals d’Osona

Telèfon: 93 882 87 95

Agents Rurals d’Osona

Telèfon: 93 882 87 95

Ambulàncies

Telèfon: 112 (emergències) / 061 (Sanitat respon)

Agents Rurals d’Osona

Telèfon: 93 882 87 95

Ambulàncies

Telèfon: 112 (emergències) / 061 (Sanitat respon)

Bombers

Telèfon: 112

Bombers Torelló


Telèfon: 93 859 00 80

Centre d’Assistència Primària


Telèfon: 93 850 48 41

Gas Natural

Telèfon: 900 760 760 (atenció clients) – 900 750 750 (urgències)

Mossos d’Esquadra

Telèfon: 112

Policia local

Telèfon: 93 859 06 67

Protecció Civil

Telèfon: 93 850 53 12

Urgències Hospital General de Vic

Telèfon: 93 889 11 99

Urgències mèdiques

Telèfon: 061

Companyies de serveis

AGBAR (Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U.)

Plaça de la Vila, 17
08570 – Torelló

Correus i Telègrafs

Adreça

Carrer del Pont, 4
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 03 26 – 93 859 63 77 – 93 859 45 87v

Endesa Distribución Eléctrica, SL

Adreça
Ctra. de Gurb, 14
08500 – Vic

Telèfon: 93 886 61 10

Funerària Xicoy

Adreça
Carrer del Ter, 100
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 35 57 / 629 78 46 40 (urgències)

Gas Natural

Telèfon: 900 760 760 (atenció clients) – 900 750 750 (urgències)

SECE (enllumenat públic)
Telèfon: 900 131 326 (manteniment – avaries)

TRANSPORT pÚBLIC

Mitjans de transport públic per arribar a Torelló

RENFE

Tel. 93 859 03 22 (Estació de Torelló)

Horaris
www.renfe.es

 

Sagalés


Tel. 902 13 00 14 (Informació al client)
Tel. 93 889 25 77 (Estació d’autobusos de Vic)
Web: www.sagales.com

Impostos

Impostos i taxes


Us recordem que l’Organisme de Gestió Tributària és l’encarregat de recaptar els tributs del nostre municipi. A través de l’enllaç adjunt podeu accedir al pagament telematic segur dels vostres impostos, la consulta del calendari fiscal, la domiciliació dels vostres pagaments i d’altres serveis.

Per internet: Organisme de Recaptació i gestió Tributària – Torelló

Atenció presencial i telefònica:
Pl. Vella, 7 (Can Parrella)

T: 93 859 50 27

F: 93 411 78 69

Email: orgt.torello@diba.cat

INCIDÈNCIES DE LA VIA PÚBLICA

Podeu utilitzar aquest formulari per adreçar les vostres queixes i/o suggeriments en relació a la via pública.

Per qualsevol emergència podeu contactar amb la Policia Local. Telèfon 608591050.

Gràcies. 

ARXIU MUNICIPAL