Dilluns 26, ple ordinari del mes de setembre

Aquest dilluns, 26 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, tindrà lloc la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre. El ple es celebrarà a la Sala Noble de Can Parrella. També es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l’Ajuntament de Torelló.

Ordre del dia del Ple ordinari del 26 de setembre de 2022

1.- Actes pendents d’aprovar
1.1.- Sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2022

2.- Propostes
2.1.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ – Modificació de la Relació de llocs de Treball, per adequació del requisit de titulació de diverses places
2.2.- SERVEIS ECONÒMICS – Actualització de la retribució de SGAB, SAU, pel servei de manteniment d’embornals i clavegueram a 1 de gener de 2022
2.3.- SERVEIS ECONÒMICS – Aprovar l’expedient del Compte General de l’Ajuntament de Torelló de l’exercici 2021
2.4.- SERVEIS ECONÒMICS – Aprovar inicialment la modificació del pressupost 26/2022, mitjançant transferència de crèdits
2.5.- SERVEIS ECONÒMICS – Aprovar la retribució del servei de subministrament d’aigua a 1 de gener de 2022
2.6.- SERVEIS ECONÒMICS – Aprovació de l’expedient de modificació del pressupost número 27/2022, per suplement de crèdit, crèdit extraordinari i canvi de finançament, finançat amb romanent de tresoreria
2.7.- SERVEIS TERRITORIALS – Canvi de sistema de gestió del servei de neteja viària

3.- Control de l’acció de govern
3.1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA aprovats des de l’última sessió plenària
3.2.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JGL aprovades des de l’última sessió plenària
3.3.- TRESORERIA – Informe de tresoreria sobre el Període Mig de Pagament del segon trimestre de 2022
3.4.- TRESORERIA – Informe de la tresorera sobre la morositat del segon trimestre de 2022

4.- Propostes urgents
5.- Precs i preguntes
6.- Informacions