Per realitzar el tràmit de sol·licitud de la Beca Segimon Serrallonga, un cop publicada la convocatòria al BOPB, podeu fer-ho a través de:

 

  • Tramitació en línia amb certificat digital, a través de la web de l’Ajuntament de Torelló: www.torello.cat → Tràmits → Cultura → Sol·licitud de la Beca Segimon Serrallonga. Ompliu el model de sol·licitud, prepareu tota la documentació que es demana i ho adjunteu a la instància que trobareu a TRAMITAR.
  • Tramitació en paper: Envieu per correu postal el model de sol·licitud, més tota la documentació requerida, a la següent direcció: Ajuntament de Torelló, carrer Ges d’Avall 5, 08570 Torelló (Barcelona).

 

Atenció! Les declaracions que es demanen ja estan incloses al model de sol·licitud.

 

Organitza

Colabora