Aquest dimecres, segona taula de participació dels pressupostos participatius de Torelló

Aquest dimecres tindrà lloc la segona de les taules de participació dels pressupostos participatius de Torelló 2021, després que dimarts se’n fes la primera sessió. Després del filtratge inicial, en la sessió d’aquest dimecres es decidiran les vuit propostes finalistes que passaran a la valoració tècnica i, en darrera instància, a la votació final. Les taules de participació estan obertes a tota la ciutadania, i començaran, aquest dimecres 31, a les 7 de la tarda, a través de la plataforma zoom (participacio.torello.cat).

En el marc dels pressupostos participatius de Torelló, els veïns i veïnes de la població poden decidir a què volen destinar 30.000 euros del pressupost municipal. Durant les últimes setmanes, s’ha portat a terme la fase de presentació de propostes, quan han de seguir com a criteris generals, que no tinguin un cost superior als 30.000 euros; que tècnicament siguin viables; que no estiguin incloses en el pressupost municipal ordinari; que no siguin projectes de manteniment sinó projectes a desenvolupar; que siguin quantificables econòmicament; i que no condicionin els pressupostos d’anys posteriors.

Tancada aquesta fase, ara és el moment de les taules de participació obertes a la ciutadania i a les entitats, per definir quines d’entre totes les propostes es portaran a votació. Les taules, els dies 30 i 31 de març a les 7 de la tarda, es faran en format telemàtic i es podrà accedir a les sessions via zoom a través de l’enllaç participacio.torello.cat. La idea és fer un treball grupal que seleccioni i prioritzi quines propostes són les més adequades per avançar cap a la següent fase del procés, que serà la valoració tècnica, abans no s’arribi a la votació final.

Funcionament de les taules de participació

Sessió dimarts, 30 de març


– Cribratge de les propostes presentades:
El cribratge es farà a partir del títol i la descripció de cadascuna mitjançant una votació electrònica, a través de la mateixa plataforma Zoom, atorgant entre 1 i 4 punts en funció de l’interès que generi la proposta, essent 4 la millor puntuació. No es contempla la defensa de les propostes per part de les persones que l’han presentat.

-Selecció de les 30 més valorades.

-Definició de les propostes:
Es realitzaran grups de treball per tal de concretar, d’ampliar o de clarificar la definició de les propostes per tal que no pugui generar dubtes o interpretacions diverses. Cada grup treballarà 5 de les 30 propostes.

Sessió dimecres, 31 de març

-Debat en petit grup sobre les 30 propostes seleccionades:
El debat es farà a partir de les definicions sorgides del treball del dia anterior. Es procurarà que a cada grup hi hagi persones dels diferents grups de la 1a sessió que puguin clarificar dubtes si fos necessari.

-Selecció i priorització de les propostes:
El treball serà fruit del debat i es farà en petit grup. Caldrà seleccionar 10 de les 30 propostes i prioritzar-les, atorgant a cada proposta una puntuació de l’1 al 10, en funció de l’ordre de prioritat establert, essent 10 punts la millor puntuació.

-Selecció de les 8 propostes amb més puntuació:
Un cop finalitzat el treball en petit grup es sumaran les puntuacions atorgades per cada grup a les diferents propostes i es seleccionaran les 8 propostes amb més votació com a propostes finalistes.
Les propostes que quedin en 9a i 10a posició quedaran com a propostes de reserva que entrarien a votació en cas que alguna de les seleccionades es veiés inviable tècnicament.
En cas d’empat es valorarà d’ampliar el nombre de propostes finalistes fins a un màxim de 10.
Les 8 propostes finalistes s’avaluaran tècnicament i es portaran a la fase de votació, del 17 al 31 de maig.

El procés dels pressupostos participatius culminarà amb la votació final, prevista per al període del 17 al 31 de maig (es farà online i en diversos punts de votació presencial), en la qual els veïns i veïnes de Torelló majors de 16 anys podran decidir a quina de les propostes finalistes destinar els 30.000 euros del pressupost municipal.