L'APARADOR DE L'ARXIU

ANIVERSARI DE L’ASSASSINAT DE L’ALCALDE JOSEP ROSANES

Josep Rosanes va néixer a Torelló l’any 1881. Treballador del tèxtil, es vinculà a moviments obrers i anarquistes, fou membre destacat del Sindicat de les Arts fabrils i Annexos de Torelló i soci actiu de l’entitat obrera l’Aurora Obrera Torellonense.

Durant els anys 1911 a 1913 exercí de regidor a l’Ajuntament en representació d’una candidatura “socialista”.

L’esclat de la guerra civil el juliol del 1936 va provocà la constitució d’un nou poder local a mans de grups revolucionaris: el Comitè Revolucionari Antifeixista. Malgrat i ser un òrgan de majoria anarquista, crida l’atenció l’absència d’un membre destacat del moviment obrer com fou Josep Rosanes. No va ser fins a la dissolució del Comitè, el 17 d’octubre del mateix any, que Josep Rosanes tornà a exercir de regidor, aquest cop en el nou Consell Municipal, en el qual s’havia reduït dràsticament la presència de membres anarquistes.

Els “Fets de Maig” de 1937 a Barcelona van suposar la sortida definitiva dels sectors anarquistes de les institucions republicanes. En el cas de Torelló, els fets precipitaren una renovació del Consell Municipal, en la qual quedaren exclosos els dirigents anarquistes; només es mantingué en Josep Rosanes que a més a més en fou escollit president i alcalde.

El mandat de Josep Rosanes fou efímer, en menys d’un mes, el 6 de juliol de 1937, fou assassinat pel mosso d’esquadra, Pere Rovira, mentre visitava l’escola de l’antiga casa de Cal Cònsol situada al xamfrà entre l’actual carrer del Cònsol i carrer Manlleu. Sembla ser que el mòbil del crim fou la revenja per l’assassinat mesos abans del pare de Pere Rovira, el també mosso d’esquadra Antoni Rovira Bacardit.

Per entendre el succés, cal tirar endarrere fins l’any 1928, en plena dictadura de Primo de Rivera en què la lluita obrera s’organitzava clandestinament i els enfrontaments entre els mossos d’esquadra i els sindicalistes eren molt habituals. Antoni Rovira Bacardit era cap dels mossos d’esquadra de Torelló i va jugar un paper destacat en la detenció de l’assassí d’un confident de la policia. Anys després, durant l’octubre de 1936 en plena onada de violència revolucionària, ja retirat del cos de mossos d’esquadra, Antoni Rovira fou assassinat. El fill, Pere Rovira, responsabilitzà a Josep Rosanes de la mort del seu pare i per aquest motiu l’hi disparà.

El cos difunt de l’alcalde fou exposat al saló principal de Can Parrella per a fer-ne la vetlla. L’endemà mateix a la tarda s’organitzà un enterrament institucional en el que hi concorregueren autoritats locals i veïns del poble.

Existeixen poques fonts per a poder esclarir els esdeveniments de l’assassinat d’en Josep Rosanes. Les poques referències en el fons documental de l’Ajuntament es troben en els llibres d’actes del ple, en el que textualment es parla de “l’assassinat del company Rosanes… víctima de les passions humanes”.

En el llibre “Torelló, aquells tres anys de la guerra tal com jo ho vaig viure” de Josep M.Vilar i Bassas s’explica amb més detall, a partir de records i fonts orals els successos entorn a l’assassinat. Diverses entrevistes del projecte “Arxiu de la memòria: Torelló (1931-1955)” del Cosidor digital també aporten molts detalls a l’afer.

Sigui com sigui, la figura i trajectòria de Rosanes ens planteja diverses incògnites sobre el moviment anarquista i sindicalista local; resulta significatiu el seu poc protagonisme en els moments més àlgids de la revolució i per contraposició, la seva implicació directe en el moments en que l’anarquisme fou apartat de les institucions. Per altra banda, el seu assassinat és una mostra de la complexitat del període històric i dels drames humans i socials que es van viure, molt més enllà de pensaments i ideologies.