L'APARADOR DE L'ARXIU

19 DE SETEMBRE DE 1948 JOCS FLORALS A TORELLÓ

El 19 de setembre de 1948 es van celebrar els Jocs Florals a Torelló, coincidint amb el final de festa de l’Aplec de Rocaprevera i el 25è aniversari de la construcció del nou santuari de Rocapevera.

A partir dels anys 40 la celebració de Jocs Florals i certàmens literaris s’havia anat estenent arreu del país. Malgrat i ser exclusivament en llengua castellana, progressivament es va anar introduint el català, no com en els Jocs Florals anteriors a la guerra, però sí amb la coexistència de les dues llengües i sota el fort control de la censura franquista.

El cas de l’organització dels Jocs Florals a Torelló va seguir el mateix esquema d’organització que s’havia fet en moltes d’altres poblacions catalanes. El nucli dur dels promotors foren, com ja era habitual, els escriptors Tomàs Roig i Llop i Felip Graugés i Camprodon. Roig i Graugés havien estat vinculats a l’organització dels Jocs Florals de Barcelona anteriors a la guerra i havien participat activament en l’organització del certamen en altres poblacions.

Amb fortes vinculacions a Osona, Roig i Graugés iniciaren els contactes amb l’alcalde de Torelló Josep Vidal Camprodon (cosí directe de Felip Greugés), proposant la idea que Torelló esdevingués població organitzadora dels Jocs Florals.

Els contactes i negociacions van tenir el seu èxit i durant el mes d’agost de 1948 ja es va publicar la convocatòria dels Jocs Florals del Torelló, que es celebrarien el 19 de setembre al Teatre Cirvianum, coincidint amb el final de festa de l’Aplec de Rocaprevera i el 25è aniversari de la construcció del nou Santuari.

La convocatòria d’aquests Jocs seguia la dinàmica de les edicions celebrades en d’altres municipis, tan pel què fa a la dotació dels premis com de les bases, on destacava la coexistència de la llengua catalana i la castellana, llevat del premi “Englantina” (de temàtica patriòtica) que havia de ser exclusiu en llengua castellana.

El jurat estava format per membres de la comissió promotora dels Jocs: el president, Felip Graugés Camprodon; vocals, Joan Oller Rabassa, Joan B. Solervicens i Joan Anglada Vilardebó; i el secretari el mossèn Ramón Vilaró.

La Comissió organitzadora local estava formada per: el President, Josep Vidal Camprodon; els vocals, Joan Subirachs Pujol, Joan Sala Noguer, Ramon Vinyeta Leyes, Josep Prat Masramon, Albert Galícia Orcajo, Ramon Sidera Roura, Domingo Bardolet Pujol, Antoni Camprodon Rovira, Manel Solà Dot i Eudald Vila Soldevila; i el Secretari, Joan Castells Casas.

Jacint Creus i Margarida Paradell, en la seva obra “Entre el Dol i l’Esperança. Un episodi de la literatura de postguerra: els jocs Florals de 1948” (1991) presenten un estudi sobre el context en el qual van sorgir i es van desenvolupar els Jocs Florals durant la primera etapa del franquisme, posant com a punt de mira el certamen de 1948 a Torelló. En aquest cas concret, presenten un anàlisi molt exhaustiu de la participació a partir de l’estudi de la documentació existent a l’Arxiu municipal de Torelló. Les conclusions que n’extreuen en quan a la participació són aquestes:

a) Elevada participació d’obres en llengua castellana (56 participants)
b) Important nombre de participants d’Osona i de la Vall del Ges
c) Manteniment de la participació dels escriptors organitzadors habituals dels Jocs Florals (dels quals destaca la participació de Víctor Català)
d) Destacada participació d’un grup de poetes joves, de Barcelona, així com de la comarca i que acabarà esdevenint l’anomenat grup d’”Estudiants de Vic”.

El dia 19 la Festa seguí el guió establert. Davant d’un Teatre Cirvianum ple de gom a gom, es llegiren els discursos de les autoritats i els veredictes del jurat, que premiaren, en gran majoria les obres del grup de poetes habituals d’aquests certàmens i d’entre els quals destaca Víctor Català. Després de la lectura de les obres premiades i el discurs d’agraïment del jurat, es realitzaren les ofrenes a la mare de Déu de Rocaprevera.

La festa finalitzà amb un gran sopar de gala a la Sala noble de Can Parrella que havia estat cedida per a l’ocasió pel seu propietari.

Malgrat que la cita tingué un gran ressò nacional, a nivell local es va veure deslluïda per la defunció de Mossèn Fortià Solà, just el dia abans de la celebració dels Jocs Florals, on fou premiat a la millor composició en prosa o vers de tema local per Un capítol de devoció rocapreverina.