L'APARADOR DE L'ARXIU

LA FESTA D’HOMENATGE A LA VELLESA

El 27 de març de 1932 es va celebrar per primera vegada a Torelló l’Homenatge a la Vellesa.

L’any 1915 La Caixa de Pensions havia proposat la creació de l’Obra dels Homenatges a la Vellesa de la mà del seu fundador Francesc Moragues i Barret. A grans trets, l’Obra dels Homenatges a la Vellesa promocionava l’enaltiment i el respecte del concepte de vellesa, així com fomentava la idea d’estalvi i previsió social entre les classes populars. El 22 de març d’aquell mateix any, tingué lloc el primer Homenatge a la Vellesa a la població de Sant Sadurní d’Anoia i fou tal el seu èxit i repercussió, que moltes poblacions catalanes van sumar-se a la iniciativa.

A Torelló, la primera edició de l’Homenatge a la Vellesa no va tenir lloc fins al dilluns de Pasqua de 1932. Per aquella ocasió s’havia constituït el Patronat Local de la Vellesa, format per representants de la societat civil i l’ajuntament, que foren els encarregats de l’organització de la festa i la recaptació de fons. En aquest sentit, La Caixa de Pensions, alma mater de la festa, va contribuir concedint dues pensions vitalícies i cinc-centes pessetes en llibretes d’estalvis de la mateixa entitat. La resta d’aportacions econòmiques van arribar gràcies a la col·laboració dels torellonencs en les diferents activitats que es van organitzar per aquest motiu, així com també, per subvenció del mateix ajuntament.

La festa s’iniciava de bon matí, quan un grup de joves passaven a recollir la gent gran objecte d’homenatge als seus domicilis fins a l’Ajuntament. Des d’allí i acompanyats per representats del Consistori local, el Patronat d’homenatge a la Vellesa i La Caixa, es dirigien en comitiva fins al Teatre Cirvianum on tenia lloc el festival d’homenatge amb representacions teatrals i concerts. Finalitzava l’acta amb el repartiments de les pensions i les llibretes d’estalvi.

D’especial interès va ser la 2a edició de la Festa de la Vellesa, en què Torelló fou escollit per La Caixa com a municipi per acollir l’edició extraordinària de la XIX fes d’Homenatge a la Vellesa. En aquesta ocasió, es va aprofitar l’assistència del conseller de cultura Ventura Gassol, per inaugurar la Biblioteca Popular de Torelló ubicada a l’edifici de la Caixa al carrer Sant Miquel.
Les Festes d’homenatge a la vellesa van continuar celebrant-se a Torelló fins a finals dels anys 60.