L'APARADOR DE L'ARXIU

ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA SEGONA REPÚBLICA

Transcripció de l’article “La Proclamació de la República”. La Veu del Ter, 25 d’abril de 1931, núm. 44, p. 2 – 3

“A quarts de quatre de la tarda del dia 14 prop passat, per mitjà de la ràdio, arribà a la nostra vila la gran notícia: A Barcelona i a altres capitals hispàniques s’havia proclamat la República. Per a tothom fou una sorpresa. A les sis, al sortir del treball els obrers, començaren a formar-se nodrits grups comentant la gran nova i a quarts de set ja sortia una manifestació precedida d’una bandera Republicana i de l’orquestra “Bofills”, que al so de “La Marsellesa” recorregué els carrers de la població. Els manifestants, a l’arribar a la Casa Comunal, col·locaren la bandera Republicana al balcó, ornat amb un domàs barrat.

A les set havia estat ja hissada la bandera tricolor a un dels pals del terrat de la Casa Consistorial en mig d’un gran entusiasme. Reunit l’Ajuntament anterior pel Batlle Sr. Font, aquest, feu lliurament del govern de la vila als regidors elegits el dia 12, per sufragi popular, encarregant-se provisionalment de l’Alcaldia n’Agustí Vergés.

Eren tres quarts de vuit quan va aparèixer al balcó de la Casa de la Vila l’alcalde provisional, el qual comunicà al poble, congregat davant l’edifici, que havia estat proclamat l’Estat Català i la República Espanyola, recomanat a tothom que amb la seva actitud correcte es sàpigues fer-se digne de la nova situació, respectant-ho tot i a tothom. Recordà que l’exèrcit és el poble i que cada home és un soldat de la República. Notificà que el nou Ajuntament acabava de prendre possessió i acabà dient que l’endemà seria considerat dia festiu i demanant un minut de silenci en record dels dos màrtirs de la llibertat, els capitans Galán i Garcia Hernández. Un cop rendit aquest pietós tribut, foren llençats pel balcó els retrats dels personatges que, fins fa poc, ocupaven els llocs més enlairats dins l’Estat espanyol, els quals foren cremats per la multitud, en mig de la Plaça. Extingida la foguera, el poble donà expansió a la seva alegria, amb una ballada de sardanes. El dimecres dia 15 els torellonencs, amb entera unanimitat, celebraren la Festa Nacional.

Al matí, a l’arribada del correu, l’estació estava abarrotada de ciutadans que esperaven amb afany la premsa de la capital, la qual fou exhaurida ràpidament de les mans dels venedors. A la balconada de la Casa de la Vila, els regidors republicans Jaume Bosser i Joan Valls, dirigiren la paraula al poble, essent ovacionats.

A la tarda, signada per l’Alcalde provisional Agustí Vergés, fou repartida la següent al·locució:

          Es recomana al poble de Torelló, que doni proves de la seva alta ciutadania i del seu civisme. Que tothom doni expansió a la seva joia i als seus sentiments republicans. Que ningú, però, doni motiu, amb els seus actes, a dubtar de la serietat i de la consolidació definitiva de la República. La República vol dir llibertat, vol dir justícia, no vol dir, però, desordre, ni xivarri canaller, ni demagògia. Penseu que hi pot haver encara qui vulgui aprofitar-se dels desencerts i mancaments que hom pugui portar a cap. Davant la República, tots els ciutadans són iguals, tots mereixen, i en aquests moments més que mai, el mateix respecte i la mateixa consideració. Respecte, doncs, el més absolut per a tot i per a tothom. Ja que els nostres antecessors no ho portaren a cap, donem nosaltres l’exemple de la nostra civilitat i de la nostra generositat. Si no ho féssim així, pot ser vindria dia que tots plegats ens tindríem de penedir de la data gloriosa del 14 d’abril de 1931. Pels alts i gloriosos destins de la República Catalana, pels sentiments liberalíssims de Torelló, sapigueu ésser dignes ciutadans de la nova i lliure CATALUNYA.- L’Alcalde provisional, Agustí Vergés.”

          A més la citada autoritat, per mitjà d’un pregó, assabentà al veïnat del nou estat de coses i recomanant al poble l’observança de l’ordre més complert. La cobla “Catalunya” executà una audició de sardanes a la Plaça de la Pilota, que foren puntejades amb entusiasme.

          A la nit, es pot dir que tot el poble estava concentrat davant la Casa Comunal. Mentre la cobla “Bofills” estava tocant sardanes, es presentà, precedit del retrat dels capitans afusellats a Osca, Galán i Garcia Hernández, una bandera tricolor i l’estandart del Chor de “La Unió Jovenil” que cantà “La Marsellesa” i l’”Himne a l’Estandart”, escoltant els simpàtics cantaires entusiastes aplaudiments. L’Alcalde provisional, des del balcó de la Casa del Comú, felicità al poble per l’ordre que havia observat surant el dia i manifestà que calia que l’endemà tornés tothom al treball.

          El dia 16, el pregoner municipal acompanyat d’una parella del Cos de Mossos d’Esquadra donà lectura, pels carrers de la vila, del Ban del President de la República catalana, Sr. Francesc Macià, en el qual es notificava la proclamació de l’Estat Català i de la República Federal Espanyola.

          Es un goig per a nosaltres poder fer constar que durant aquests dies no s’ha registrat a la vila ni el més lleu incident”