FACE

El FACE és el portal d’entrades de factures electròniques del Ministeri d’Hisenda. Per registrar factures cal que els proveïdors indiquin els següents codis de DIR-3:

OFICINA COMPTABLE: L010082858 OC

ÒRGAN GESTOR: L010082858 OG

UNITAT TRAMITADORA: L010082858 UT

Per accedir al portal podeu clicar al següent enllaç: FACE