L’Ajuntament de Torelló convoca una beca per a l’ampliació d’estudis superiors en universitats estrangeres per al curs acadèmic 2021-2022. La convocatòria s’obre el dia de la seva publicació al BOPB i es tanca el dia 21 de maig de 2021.

Organitza

Colabora